Welkom

Welkom bij de Lichtstraal, praktijk voor coaching en therapie.

Soms lijkt het zo donker, dat je niet meer weet welke kant je in je leven op wilt of kunt. Als je in zo’n situatie zit is het heel lastig: het kan je een gevoel van onmacht geven. Dan kan het helpend zijn om eens met een ander naar je situatie te kijken. Ik wil je graag helpen, door middel van gesprekken, om een ander licht op je situatie te krijgen. Daarbij is het realistisch om te beseffen dat de situatie niet altijd veranderd kan worden. Maar de manier waarop je naar de dingen kijkt en hoe je in het leven staat kan wel veranderd worden.

Mijn logo beeldt een lichtstraal uit die achter de wolken tevoorschijn komt. Doordat de wolken iets wijken ontstaat deze lichtstraal die meteen een heel ander licht op de wereld geeft. Zo hoop ik ook dat de gesprekken voor jou als een lichtstraal zullen zijn, zodat je het leven weer als “lichter” gaat ervaren en nieuw inzicht krijgt in je leven.

 

Ik werk vanuit mijn praktijk in Nijverdal.

Aangezien Ineke Kalter met pensioen is en derhalve met haar praktijk is gestopt ben ik  ook werkzaam in Hardenberg, waar je op maandag van harte welkom bent. 

"De situatie waarin je zit kan niet altijd veranderen
maar de manier waarop je naar de situatie kijkt wel"

Voor wie?

Veel mensen twijfelen lang over de stap om een coach of therapeut te benaderen. Herken jij je in onderstaande vragen of problemen? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken hoe ik jou verder kan helpen.

sombere gevoelens

sombere gevoelens

Burn-out klachten

Burn-out klachten

rouw en verlies

rouw en verlies

Grenzen aangeven

Grenzen aangeven

Wie ben ik?

Wie ben ik?

Geloofsvragen

Geloofsvragen

Therapie

Wat houdt Psychosociale therapie in?

- Het is begeleiding bij het bewust worden van de oorzaak van je problemen, je klachten en/of jouw ervaringen uit het verleden. Deze kunnen zich voordoen in jouw persoonlijk leven, in je relaties of je werk.

- Therapie is een proces van stilstaan bij jezelf. Het is een bewust worden van de volgende vragen:wat doe ik, wat denk ik, wat voel ik?

- Het leert je om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

- De therapie geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar het begeleidt je in jouw eigen proces. 

Methodes

Er zijn verschillende manieren om psychosociale therapie toe te passen. Ik maak gebruik van verschillende methodes zodat ik zo goed mogelijk kan aansluiten bij wat jij nodig hebt.

Ik werk onder andere met de volgende methodes: 

- Beeldcommunicatie

-Transactionele Analyse (TA)

- Rationele Emotieve therapie (RET)

- Gestalttherapie

Therapie

"VERANDEREN BETEKENT NIET IEMAND ANDERS WORDEN MAAR MEER JEZELF"

ik ben marja van dam

ik ben marja van dam

Ik ben mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. In die tijd werd mij al snel duidelijk dat ik het begeleiden van mensen erg leuk vind. Nadat ik met dit werk gestopt ben heb ik in onze kerk veel pastorale gesprekken gevoerd. Vanuit deze ervaring en mijn bewogenheid met mensen enerzijds en mijn behoefte aan kennis anderzijds, ben ik de opleiding tot psychosociaal therapeut gaan volgen. 

Ik ben geïnteresseerd in het verhaal achter de mens. Een mens doet niets voor niets. Het heeft een reden. Tijdens onze gesprekken wil ik zonder oordeel luisteren en meeleven. Daarbij wil ik je helpen om jouw manier te vinden om weer verder te kunnen in het leven. Ik geef dus geen kant-en-klare oplossingen, maar ik wil samen met jou gaan ontdekken wie je écht bent, waar jouw mogelijkheden liggen en je helpen om weer vanuit je hart te kunnen leven.

Mijn christelijke levensvisie is mijn inspiratiebron. Vanuit die visie wil ik iedereen begeleiden. Maar ook mensen die deze visie zelf niet hebben zijn van harte welkom. Ieder mens mag zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd weten.

Werkwijze & tarieven

 

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek willen we inventariseren wat je hulpvraag is en of jij hiervoor bij mij op de goede plek bent. Daarna formuleren we een hulpvraag en stellen we een begeleidingsplan op. We zullen dit plan regelmatig evalueren en zo nodig aanpassen. De gesprekken vinden over het algemeen elke 2 weken plaats. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. 

 

Tarieven en vergoedingen

Voor het bereiken van de doelen kan het aantal gesprekken per cliënt verschillen. Dit is afhankelijk van de problematiek en het verwerkingsproces van de cliënt.

Therapiegesprek in Nijverdal: €70.00  per sessie van een uur.

Therapiegesprek in Hardenberg: €75.00 per sessie van een uur.

Psychosociale therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed, omdat mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ. Wil je meer weten over vergoedingen per verzekeraar, klik dan op onderstaande link om de vergoedingen voor 2022 te bekijken. Ben je niet aanvullend verzekerd dan kunnen de kosten van psychosociale hulpverlening als "bijzondere kosten" worden opgevoerd bij de belastingdienst. 

Vergoedingen overzicht
Werkwijze & tarieven

"DOOR HET STELLEN VAN GRENZEN KRIJG JE MEER RUIMTE"

Aanbevelingen

Hotline

Contactgegevens

Holterweg 57, 7441DC, Nijverdal

06 - 49689975
marja@delichtstraal.info

Deskundigheid

De lichtstraal is geregistreerd bij:

- De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW).

- Ik sta vermeld in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).

- In bezit van AGB-code.

- Ik ben lid van de Kamer van Koophandel.

Via deze instanties wordt kwaliteit en professionaliteit getoetst. Ook voldoet de Lichtstraal aan de Wet Kwalitieit Klachten en Geschillen Zorg. Ik hanteer de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik pas de AVG policy toe. Daarnaast volg ik regelmatig bijscholing en intervisie.

Privacy regelement 2020
Deskundigheid